Rusko – říjen 1905

Na těchto stránkách Vás průběžně rádi budeme seznamovat s událostmi, které hýbaly světovým i domácím děním a budeme tak připomínat mezníky, které pohnuly světem. V pravidelných intervalech se tak můžete těšit na další připomenutí….
Všichni si ze školy pamatujeme událost zvanou Velkou říjnovou socialistickou revolucí v Rusku, jinak také bolševický převrat. Avšak již v roce 1905 se Rusko, tehdy ještě carské vydalo směrem ke změnám, v té době by se chtělo říci, že demokratizačním a jak se o 12 let později ukáže na rozdíl od VŘSR těm správným.
    Již v letních měsících vládne v Rusku neklid. Stávky dělníků, rolnické nepokoje, vzpoury v armádě a navíc ještě boje s národnostními menšinami při hranicích. Prostě velký chaos. Jedna ze známých vzpour se uskutečnila již červnu na křižníku Potěmkin. Při sporu o zkaženou stravu zastřelil důstojník jednoho z námořníků, což vedlo k pomstě vraždě kapitána a dalších velících důstojníků. Potěmkin pak pod velením „Výboru“ odplul do Oděsy, kde se posádce dostalo velké podpory místního obyvatelstva. Došlo k vypalování sýpek, částí přístavního zařízení. Ke vzpouře na lodi Potěmkin se přidá i posádka lodi Georgij Poděnosec. Tyto vzpoury skončí stovkami mrtvých při střety s vládními vojsky v Oděse. Posádky obou lodí se vzdají úřadům (posádka Potěmkina úřadům Rumunským). A to nebyl poslední neklid.
   Po neklidných letních měsících, přichází ještě neklidnější podzim. Stávka železničářů na konci října 1905 přiláká na svou podporu přes milion dělníků. Nefunguje doprava, velká města jsou bez světla, plynu, nevychází noviny… Car nakonec 30. 10. 1905 vydá manifest, jimž povolí ústavu. Tento manifest je veřejnosti oznámen 31. 10. 1905 a Rusko, se alespoň částečně vydává cestou demokratického vývoje. Duma (parlament) dostává skutečnou zákonodárnou pravomoc, je rozšířeno volební právo a jsou zaručeny občanské svobody….  Podporovatelé manifestu dostanou název Oktábristi, vznikne i Konstituční demokratická strana. Na závěr jen dodejme, škoda že tento, v Rusku nijak jednoduchý vývoj, byl o 12 let později přerušen terorem „rudých“ a Rusko bylo vrženo zpět do diktatury na více než sedmdesát dalších let …