Vznik samostatného státu – Republiky Československé

28. říjen je dnem, který snad každý Čech zná jako den vzniku samostatné republiky. Jejímu vzniku velmi napomohl postoj vlády USA a prezidenta Wilsona, který odmítl manifest císaře Karla I. V tomto manifestu císař nabídl federalizaci monarchie, resp. její Předlitavské části. Následně tento manifest odmítla i Francie a Spojené království. Odpověď Wilsona jednoznačně deklarovala, že podkladem pro jednání o míru je plné uznání samostatnosti Českoslováků a Jihoslovanů. 20. října 1918 tedy pro spojence Rakousko – Uhersko mezinárodně, právně a diplomaticky přestalo existovat.

28. října se v Ženevě sešla delegace domácího Národního výboru v čele s Karlem Kramářem s představitelem zahraničního odboje Dr. Benešem a dohodli se na právní formě nového státu, tedy republikánském zřízení v čele s Masarykem a předsedou vlády Kramářem. V Praze mezitím Národní výbor převzal do správy Obilní ústav. Ještě téhož dne večer, poté co se rozšířila zpráva o přijetí podmínek míru Rakousko – Uherskem vydal Národní výbor, resp. „mužové 28. října“ (Švehla, Rašín, Stříbrný, Šrobár a Soukup) první zákon, a to o zřízení samostatného státu československého. Konstituování státní moci pak probíhalo ještě v následujících dnech, kdy 30. října kapitulovalo Rakouské vojenské velitelství a Slováci přijali tzv. Martinskou deklaraci a vůli žít ve společném státě Čechů a Slováků.

28. říjen 1918 byl tedy dnem, kdy se lidu československému jeho odvěký sen stal skutkem.